29 oct 2010

CELEBRAMOS O SAMAÍN. CONCURSO DE CABAZAS

No noso centro cada neno e nena participou nun concurso de cabazas, fixemos unha tenebrosa, tétrica e pantasmal exposición... HA HA HA HA HA!!!!!!
Botádelle un ollo, ou un mal de ollo....

INICIO DO CURSO

BENVIDOS AO NOSO COLE: ¡O SALADINO CORTIZO!

O día 15 de setembro empezamos as clases, un pouco tarde polas obras... Coñecimos os novos profesores e profesoras que veñen este ano e tamén aos novos rapaces e rapazas que comezan este ano.

Fixemos o acto de presentación da ludoteca. Nunha presentación Power Point puidemos ver quen eran os profesores e profesoras deste ano, así como os grupos de nenos que vamos con cada profe. E nos enteramos de moitas cousas.

Ahora os tres corredores do colexio están pintados de cores: verde, laranxa e azul. No corredor verde están os nenos de 1º ciclo (6 a 12 anos), de 2º cicl0 (12 a 16 anos). No corredor laranxa están as aulas dos obradoiros, as aulas de actividades da vida diaria. No corredor azul están as aulas de Tránsito á Vida Adulta e pronto estarán tamén as aulas dos PCPI.

Este comezamos o curso 2010/2011 con moitas ganas, pero un pouco tarde. Resulta que no verán non deu tempo a rematar as obras que empezamos o ano pasado.Pero, está case todo pintado e postas novas moitas cousas, pero aínda queda algo por facer.

RECURSOS WEB DO NOSO CENTRO

ENLACES DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA O NOSO ALUMNADO.

Neste espazo, podes consultar numerosos enlaces webs a recursos educativos que consideramos interesantes para traballar nas nosas aulas.
¡Espero que vos servan de axuda!

http://www.catedu.es/arasaac/
http://aumentativa.net/
http://members.fortunecity.es/divertimundo/
http://elhuevodechocolate.com/
http://dibujosmix.com/
http://dibujos.net/
http://ciudad17.com/
http://infantiles.juegosdel.com/
http://www.sesamo.com/index-es.html
http://www.lavacaconnie.com/
http://dibujosparapintar.com/
http://www.miniclub.com/
http://zumrok.com/
http://es.barbie.com/
http://chabelo.com/juegos/
http://internenes.com/index2.phtml
http://elabueloeduca.com/
http://childtopia.com/
http://vedoque.com/
http://kokone.org/home.html
http://supersaber.com/
http://caxigalines.net/
http://www.globalpc.net/entretenimiento/juegos/
http://www.elkiosco.gob.mx/
http://cajamagica.net/
http://pequenet.com/
http://www.juegosjunior.com/
http://boowakwala.com/ (en inglés)
http://www.pekegifs.com/
http://mundodisney.net/
http://usaelcoco.com/

PRESENTACIÓN: O NOSO CENTRO O SALADINO CORTIZO

COLEXIO PÚBLICO DE EDUCACIÓNN ESPECIAL SALADINO CORTIZO

O CENTRO:
O Colexio de Educación Especial Saladino Cortizo é o único centro público de educación especial da cidade de Vigo. Escolariza a alumnos con necesidades educativas especiais da nosa cidade e zonas limítrofes.
O noso obxectivo e preparar a tódolos alumnos de xeito que, dentro das súas capacidades, poidan acadar o máximo grao de autonomía e desenrolo persoal á vez que, aqueles que presentan unhas condicións adecuadas, se preparan para unha posible incorporación ao mundo laboral.
Debemos poñer aos alumnos en contacto co mundo no que se deben integrar, propiciando a súa participación en tódalas actividades que nos ofrece a sociedade na que estamos inmersos. Non esquenzamos que aprendemos máis daquilo que vivimos que do que nos contan.
ETAPAS EDUCATIVAS:
Ao centro poden acceder alumnos dende a etapa de educación infantil ata os vinteún anos de idade.
Primeiro ciclo: alumnos ata os doce anos de idade.
Segundo ciclo: alumnos de doce a dezaseis anos.
Tránsito á vida adulta: alumnos de dezaseis a vinteún anos de idade que é necesario prepar para unha vida autónoma.
Programas de cualificación profesional inicial: alumnos de dezaseis a vinteún anos que é posible preparar no eido laboral de xeito que poida conquerirse a súa integración no mundo de traballo: Reprografía - Carpintería - Peiteado - Xardinería
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Piscina dentro do horario escolar e acompañados por persola do Centro, os nenos e nenas asisten a natación na Piscina Municipal de Lavadores. Asemade, a Asociación de Nias e Pais do Centro organiza cada curso outras a demanda das familias, lévanse a cabo no tempo de recreo do comedor.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
O centro participa de xeito continuo nas actividades organizadas por SPECIAL OLYMPICS GALICIA, campamentos e deporte non competitivo para rapaces e rapazas con necesidades educativas especiais. Tamén participamos nas actividades que organiza FEGADEMPS, deporte federado para minusválidos psíquicos, sempre que se amolden ás condicións do noso alumnado.
SERVICIOS.
Ademais dos propios de calquer centro educativo, o Saladino Cortizo dispón de comedor e transporte.
O transporte é gratuito. Organízase con tres liñas de autobús que cubren toda a cidade de Vigo, outras tres liñas que trasladan a rapaces procedentes doutros concellos e dous taxis que axudan a cubrir toda a zona de procedencia do alumnado do Centro. Contamos con transporte adaptado.
O funcionamento do comedor depende da Consellería de Educación e atende á totalidade do alumnado.
HORARIO.
O centro funciona en horario ininterrumpido de 9.30 a 16.00 horas.